K U R S
Klikk for kart over Troms
Ingen lisenskurs pågår for tiden.
Lisenskurs for radioamatører
Lærebok i radioteknikk