INFO 16. MARS 2007

Hei.
Til info: Vi har hatt noen endringer i styret i gruppa. LA3QS reiser til Sudan og blir borte i 6 mnd. For å ivareta kassererfunksjoner har styret gitt XYL, Frøydis til denne jobben.
Vi har også måtte få en vikarierende sekretær. På grunn av sykdom må LA6POA trekke seg foreløpig fra dette vervet.
Ny sektetær er LA6TOA, Kjell-Olaf.
LA6SOA rykker opp fra vara til styremedlem.
På gruppemøte 14. mars hadde vi tema på norske tester. Kanskje blir det god deltagelse på Telefonitesten i november 2007.
Skal legge ut testskjema på websida slik at det kan lestes ned til bruk.
 
Ellers er det kommet inn 22 kontingentbetalinger for 2007.
Håper at vi får inn flest mulig der snarrest. Er det noe som skulle ønske bankgiro er det bare å si fra.
 
Neste gruppemøte blir onsdag 11. april kl. 1830 på LA8XB.
Skal prøve å få satt opp et foredrag av noe jeg har på blokka. Mer info senere.
73 de Knut
Knut Hansen
Friluftsveien 4
9325 Bardufoss