Klikk for kart over Troms


Kontingent

Kr. 200,- pr.år for medlemmer med lisens, for familie 2,25 x kr.200,-
Max kr.450,. og kr. 100,- pr.år for medlemmer uten lisens.
Kontonummer: 4715 04 08896 


home link