Klikk for kart over Troms


Gruppa har lang erfaring i sambandstjenesten.
I 1999 fikk gruppa tildelt et Honda strømaggregat og to SCS TNCer.
Etter hvert ble det mulig å søke på sambandsmidler.
Gruppa har deltatt i mange aksjoner. De fleste aksjonene har krevd sporing. Det er en oppgave som vi har løst meget bra.
Etter hvert kan gruppa tilby nødsamband vha winlink.
Det er satt opp en Digi på Andsfjellet. Den skal VS meldinger fra Tromsø til Bardufoss.
Pr. dato har gruppa 5 aktive i sambandstjenesten.

 


home link