Diverse software for Radioamatører

DigiPan, program for og "kjøre" PSK31 via PCens lydkort
Diverse programmer for Radioamatører,  CW,RTTY,AMTOR,PACTOR etc.etc
Dx-monitorInternett DX-cluster program
DXmonviwer, add on program for DxMonitor
DXPSK, ett nytt program for PSK via PCens lydkort
Logger, loggprogram med muligheter for "kjøring" av mange digitale moder
Swisslog, meget bra loggprogram ( demoversjon for 100 QSO'er ) DOS og Windows versjon
WinPack, her vil du finne packetradioprogrammet samt en del tilleggsprogram.
WinPsk, program for og "kjøre" PSK31 via PCens lydkort
WinWarbler, enda ett PSK program via lydkortet.
Zakanaka, meget bra prg. for PSK31. Kan brukes sammen med Logger ( loggingprg )
SOFTWARE FOR SOUND CARD  en del programmer for div. digimodes
Air Mail